Drzewa 4 czerwca 11:36, akryl na p³ótnie, 73 x 130 cm, 2015 / Trees 4 June 11:36, acrylic on canvas, 73 x 130 cm, 2015