Drzewa 9 czerwca 17:58, akryl na p³ótnie, 73 x 130 cm, 2015 / Trees 9 June 17:58, acrylic on canvas, 73 x 130 cm, 2015