Drzewa 20 czerwca 10:38, olej na p³ótnie, 73 x 130 cm, 2011 / Trees 20 June 10:38, oil on canvas, 73 x 130 cm, 2011