Gwiazdy 23 sierpnia 23:52, olej/akryl na p³ótnie, 90 x 130 cm, 2018 / Stars 23 August 23:52, oil/acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2018