Horyzont 12 stycznia 12:31, olej/akryl na p³ótnie, 90 x 130 cm, 2017 / Horizon 12 January 12:31, oil/acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2017