Pomost 21 stycznia 16:12, olej na p³ótnie, 90 x 130 cm, 2015 / Jetty 21 January 16:12, oil on canvas, 90 x 130 cm, 2015