Światło 24 lutego 12:14, akryl na płótnie, 90 x 130 cm, 2023 / Light 24 lutego 12:14, acrylic on canvas, 90 x 130 cm, 2023